Polityka Prywatności – Notesik, Asystent Google

Polityka Prywatności – Notesik, Asystent Google

Polityka Prywatności & Pliki Cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Asystenta Google’a o nazwie Notesik.

Administratorem strony jest Mateusz Czech, ul. Kiepury 53/17, 58-506 Jelenia Góra.

Kontakt z administratorem pod adresem e-mail: czesc@czechu.pl

Wersja skrócona. Najważniejsze informacje:

 • Korzystając z Asystenta Google’a lub kontaktując się z Administratorem, Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe. Dane te nie zostaną udostępnione  podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 • Administrator oświadcza, że korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat aktywności w asystencie, takie jak komendy, które Użytkownik wywołał, czas, jaki spędził w Asystencie Google’a Notesik oraz jak wyglądały interakcji pomiędzy poszczególnymi krokami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Dialogflow oraz usług Google’a.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Użytkownika wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły.


1. Definicje

 • Administrator – Mateusz Czech
 • Asystent – Asystent Google (voicebot) o nazwie Notesik
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Asystenta.

2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane przekazane Administratorowi w ramach korzystania z Asystenta służą jedynie, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia.
 3. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Autoryzacja z kontem Google’a jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Asystenta.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownikowi ma prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem czesc@czechu.pl

Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator. Dostawcy usług otrzymują od Administratora polecenie lub samodzielnie określają cel i sposób przetwarzania danych.

 • Podmioty przetwarzające.

Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, narzędzia marketingowe, systemy do analizy ruchu na stronie oraz systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 • Administrator.

Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 • Lokalizacja. Dostawcy.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 • Google

Autoryzując swoje konto Google, Użytkownik nie przekazuje Administratorowi swoich danych osobowych. Dane te są przetwarzane w celu korzystania z Asystenta i tworzeniu notatek na własnym koncie. Administrator nie ma dostępu do danych poufnych jak hasła oraz nie ma dostępu do konta Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest dobrowolna i nie jest wymaga, by korzystać z Asystenta w aplikacji Asystent Google’a.

Dane podane w formularzu autoryzacji konta Google’a służą do autoryzacji konta w usłudze Google i nie są zapisywane w żadnej bazie Administratora. Cofnięcie autoryzacji jest możliwe w każdej chwili bez konieczności kontaktu z Administratorem.

 • Kontakt e-mailowy. 

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.


3. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (analiza, remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Asystenta.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Cookies pozwalają Administratorowi:
 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, jakiego oczekuje Użytkownik,
 • pamiętać zalogowanie Użytkownika do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
 • pamiętać ustawienia Użytkownika podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Użytkownika na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • zapewniać Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcji społecznościowych jak udostępnianie treści.

4. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Asystenta.
 • kod śledzenia Chatbase – w celu analizy rozmów i poprawy konwersacji Asystenta

5. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Asysteent.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o sesji i systemie telefonu lub urządzenia, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
close
Thanks !

Thanks for sharing this, you are awesome !

Copy link